ÇVENEBURA SİMĞEREBİ   HALAY

- Şovhti avelğobeze, (Bir kişi söyler)
- Radon ahvel ğobeze, (Koro söyler)
- Gogoyna demenaha,
- Keşka ar degenaha,
- Gadavardi ğobedan,
- İmas ukan ra ikna,
- Svir biri çemenaha,
- Oh gayiknada gayikna
Gayiknada gayikna…

- Mivagude gibe me,
- Radon miyakudevi,
- Aveli samcerasi,
Mamismarom deyhvela,
- İmas ukan ra ikna,
- Gadavardi beraşi,
- Oh gayiknada gayikna
Gayiknada gayikna…

- Devgavevi helidan,
- Keşka ardegegava,
- Mivehviye celidan,
- Raper miyehviyevi,
- Devcvineyi cligebze,
- İmas ukan ra ikna,
- Vagose lokyebidan,
- Oh neday şenda neday şen,
Neday şenda neday şen…

-----------------------------------------------

Tvareseven biri gak,
Mertma şen şiginahos,
Çameybure meg biri,
Svam ardiginahos.
Moy moy çemtan, moy çemtan,
Modi modi modi moy çemtan,
Gerassvale gogov şen,
Mi meyyare moy çemtan.
Şen çemi har, me şeni,
Mertma ar gagvarigos,
Seni suli, çemi suli,
Mertma ertat igviğos.
Moy moy çemtan, moy çemtan,
Modi modi modi moy çemtan,
Gekurbane gogov şen,
Mi meyyare moy çemtan…


----------------------------------------


Gogoy icda daldaşi da,
Tvali movhkar marbaşi,
İmas ukan is gogoy da,
Sul şimidis sizmarşi.
Davtesevi simindi da,
Amocvera amovda,
Kveylasi gogoy movda da,
Çemma gogom armovda.
Şavşavi ak tvalebi da,
Bambaseven helebi,
Sakvarelit, makvarelit,
Gevroniyot dğyebi.
Kfüli davkfi cilvilşi da,
Burina gamuvasho,
Çemi loka im gogosta,
Lokazena mivasko.
Glavze gugumebi da,
Movvarevi uknedan da,
Heli çovde ubeşi.
Şeşa şevkkar sobaşi da,
Gudgudops da gudgudops,
Sakvareli çemi gogoyda,
Budbudops da budbudops.


------------------------------
Şam şalaho şalaho da,
Moglecili balaho,
Sakvareli davhkarke da,
Had vezebo, had navho.

Nennela nennela moy gogov,
Ceneb cenebit moy gogov,
Tu gikvars çemi tavi da,
Poshvi poshvi moy gogov…

Dalze avel balistun da,
Ahal ahalebistvin,
Gogov erti gagoso da,
Neneşeni sulistvin.

Nennela nennela moy gogov,
Ceneb cenebit moy gogov,
Tu gikvars çemi tavi da,
Poshvi poshvi moy gogov…

Radon ise uhtebi da,
Me ase matamaşep,
Gimiyar memre helçi da,
Mes ise gatamaşep.

Nennela nennela moy gogov,
Ceneb cenebit moy gogov,
Tu gikvars çemi tavi da,
Poshvi poshvi moy gogov…

Ağyazisa gziyebi da,
Mağal mağal tyebi,
Ar geyyaros moy gogov da,
Sakvareli dğiyebi.

Nennela nennela moy gogov,
Ceneb cenebit moy gogov,
Tu gikvars çemi tavi da,
Poshvi poshvi moy gogov…


-------------------------------------------------


Me dğes gogoy devnahe da,
Ahal lamaz gabaşi,
İm danahvaz ukan me da,
Cgva ardamça tavşi.

Ovhti da moy moy gogov,
Şovhti da moy moy gogov,
Moy da me gamahare da,
Gekurbane şen gogov.

Sopli kveşay calebi da,
Datesili kanebi,
Me sakvarel davgvirdi da,
Şav şavi ak tvalebi.

Ovhti da moy moy gogov,
Şovhti da moy moy gogov,
Moy da me gamahare da,
Gekurbane şen gogov.

Gvel dğy sahli cinedan da,
Avdivar da çavdivar,
Şen çemtvin guguli har da,
Me şenstvin vardi var.

Ovhti da moy moy gogov,
Şovhti da moy moy gogov,
Moy da me gamahare da,
Gekurbane şen gogov.

Gogoy kvel danahvaze da,
Sul guli mipampaleps,
Gogoyt ertat kopnihan da,
Hel, pehi migangaleps.

Ovhti da moy moy gogov,
Şovhti da moy moy gogov,
Moy da me gamahare da,
Gekurbane şen gogov.