İ  DĞE 

İ dğe ariya
İ dğe
Şeni tavi danahuli
İ billandeli dğe
İm dğes çimivarda me gulçi
Erti gakali zinzgali
İm zinzgalma geyzda geyzdaaa
Didi erti çeçskli gahta çem gulçi
İm çeçsklit vicvi vilanzvi me
Sul şen tav pişmanop
Heç argamomidihar gulidan
Sizmarşi şen har
Cgvaşi şen har
Dazolaşi şen har
Adgomaşi şen har
Velhasil kveylanperşi şen har
Moy artuk çemidan nu garbihar
Moy da e çeçskli dimibare
Gadamarçine me
Dazvadan dalanzvadan
Gadamarçine me raiks
Merti tu gikvars moy
Gehvezebi moy
Moy da
Motavdes kuveylanperi
Dazva dalanzva motavdes da
Erti suli mevtvat
Raiks sanki
Ha…

18.05.2001
 HASAN ULUDAĞ