ÇVENEBURA MANİLER


Me ar miksem şen svasda,
Şen çemtvin gamçenilhar,
Me şentvintu mze var da,
Şenas çemtun tuvarehar.

Gavanatlot moy ertad da,
Gamzyebida dğyebi,
Gamçenalsa vehvezot da,
Mokses bevri dğiyebi.

Mokdenihan gamçenelma,
Ertat suli igviğos,
Cehennemi argvinda da,
Çven Cennetşi çigviğos.

Meyhede çemske erti da,
Diginaho tvalebi,
Gameyzvade raiks gogov da,
Digikavo helebi.


Şigişliya sen gza da,
İnşallah çvensa mohval,
Haçan mohval şen çvensa da,
Svagan veğarzahval.

Zğalze mihval zğalistvin da,
İgazmebi çemistvin,
Sul gikurep camepşi da,
Şeni danahvelitvin.

Gimitehe me guli da,
Ahla vinna gagetos,
Şentu momes e suli da,
Dyekize da amovdes.

Bicvobaşi şenit gogov da,
Ertat vitamaşebdit,
Ahla gevzdit şenas-me da,
Moy gavhdet ertametit.