Gürcü Harflerinin  Latin Transkripsiyonları 

Rakam Sözcüklerinin Bazı Kafkas Dilleri Arasında Karşılaştırmalı Tablosu