TEMEL GÜRCÜCE

 

DERS 2

gakveTili 2

 

1-Canlı ve cansız isimler;

2-Soru belirten kelimeler  vin?(Kim?) ra?(Ne) ve es(Bu), eseni(Bunlar) kelimeleri

3-Fiiller yofna(Olmak), kiTxva(Sormak,Okumak), wera(Yazmak), swavla(Öğrenmek), laparaki(Konuşmak);

4-Olumlu ve olumsuz cevaplar;

5-Alternatif cevaplar;

6-Egzersizler;

 

vin?      ra?       yofna

Kim?               Ne?                 Olmak

 

            Gürcüce canlı isimleri yalnızca insanları gösterir ve es vin aris?/ es vinaa?(Bu kimdir?) Sorularına cevap verir.Diğer bütün isimler cansızdır ve es ra aris?/ es raa?(Bu nedir?)Sorusuna cevap verir. yofna yardımcı fiili şimdiki zamanda tekil ve çoğul formlarda aris, arian şeklinde kullanılabilir. Çoğu zaman a olarak tek bir sese indirgenir ve ismin sonuna eklenir.

 

(Burada 1 erkek öğrenci resmi olacak)

-                     es vin aris?                                                            Bu kimdir?

-                     /es vinaa                                                        /Bu kimdir?

-                     es aris studenti.                    Bu Öğrencidir.

-                     /es studentia/es studenti aris.           /Bu Öğrencidir.

 

(Burada 2 erkek 1 bayan öğrenci resmi olacak)

-                     eseni vin arian?                 Bunlar kimlerdir?

-                     /vin arisn eseni?                      /Bunlar kimlerdir?

-                     eseni studentebi arian.        Bunlar Öğrencilerdir.

-                     /eseni studentebia.                              /Bunlar Öğrencilerdir.

 

(Burada 1 erkek öğretmen resmi olacak)

-                     es vin aris?                                                            Bu kimdir?

-                     es maswavlebelia.                    Bu öğretmendir.

-                     /es aris maswavlebeli.               /Bu öğretmendir.

 

(Burada 1 kız çocuk resmi olacak)

-                     es vin aris?                                                            Bu kimdir?

-                     es aris gogo.                   Bu kızdır.

-                     /es gogoa.                       /Bu kızdır.

 

(Burada 1 erkek çocuk resmi olacak)

-                     es vinaa?                         Bu kimdir?

-                     es biWia.                         Bu erkek çocuktur.

-                     es aris biWi.                          Bu erkek çocuktur.

 

(Burada 1 gazete resmi olacak)

-                     es ra aris?                      Bu nedir?

-                     es aris gazeTi.                 Bu gazetedir.

-                     /es gazeTia.                          /Bu gazetedir.

 

(Burada 1 kitap resmi olacak)

-                     es ra aris?                      Bu nedir?

-                     es aris wigni.                   Bu kitaptır.

-                     /es wignia.                       /Bu kitaptır.

 

(Burada 1 dergi resmi olacak)

-                     es ra aris?                      Bu nedir?

-                     es aris Jurnali.                Bu haber dergisidir.

-                     /es Jurnalia.                         Bu haber dergisidir.

 

(Burada deniz resmi olacak)

-                     es ra aris?                      Bu nedir?

-                     es aris zRva.                         Bu denizdir.

-                     /es zRvaa.                        /Bu denizdir.

 

(Burada köprü resmi olacak)

-                     es ra aris?                      Bu nedir?

-                     es aris xidi.                         Bu köprüdür.

-                     /es xidia.                        /Bu köprüdür.

 

(Burada otomobil resmi olacak)

-                     es ra aris?                      Bu nedir?

-                     es aris manqana.                 Bu otomobildir

-                     /es manqanaa.                     /Bu otomobildir

 

 

(Burada 1 bayan öğrenci resmi olacak)

-                     es studentia?                   Bu öğrenci midir?

-                     diax, es studentia.             Evet, bu öğrencidir.

 

(Gürcü dilinde Tu soneki ile soru cümlesi kurma artık kullanılmamaktadır. Ancak halen kırsal yerleşimlerde mevcuttur. Sorular kelime veya cümledeki vurgu ile belirginleşir. Ees studentia Tu? es studentia? Şeklinde kullanılmaktadır.)

 

(Burada 1 erkek öğrenci  resmi olacak)

-                     es vin aris?                      Bu kimdir?            

-                     esec studentia.                 Bu da öğrencidir.

 

(c de, da sonekidir sessizle biten  kelime ile birleşmeden önüne sesli alır.)

 

(Burada 1 erkek öğretmen resmi olacak)

-                     es vin aris?                     Bu kimdir?

esec studentia?                Bu da mı öğrencidir?

   -     ara,es maswavlebelia.               Hayır, bu öğretmendir.

 

(Burada 1 erkek öğrenci resmi olacak)

-                     vin aris is?                     O kimdir?

-                     is studentia.                   O öğrencidir.

 

(Burada 1 bayan öğrenci resmi olacak)

-                     vin aris is?                     O kimdir?

-                     isic studentia.                 O da öğrencidir.

 

(Burada 2 erkek 1bayan öğrenci resmi olacak)

-                     vin arian isini                  Onlar kimlerdir?

-                     isini arian studentebi.              Onlar öğrencilerdir.

 

(Burada gazete okuyan bir öğrenci resmi olacak)

-                     es studentia?                   Bu öğrenci midir?

-                     diax, es studentia.             Evet. Bu öğrencidir.

-                     is kiTxulobs?                  O okuyor mu?

-                     diax, is kiTxulobs.            Evet, O okuyor.

-                     is kiTxulobs qarTulad?       O Gürcüce mi okuyor?

-                     diax, is kiTxulobs qarTulad. Evet, O Gürcüce okuyor.

 

Kalıp

 

-                     es studentia?                  

-                     (Bu öğrenci midir?)

-                      

-                     ara, es studenti ki ara, aramed maswavlebelia.

-                     (Hayır, Bu öğrenci değildir, aksine öğretmendir.)

 

 

-                     es studentia?

-                     Bu öğrenci midir?

-                     ara, es studenti ki ara, aramed maswavlebelia.

-                     Hayır, Bu öğrenci değildir, aksine öğretmendir.)

-                     isinişkiTxuloben?

-                     Onlar okuyorlar mı?

-                     ara, isini ki ar kiTxuloben, aramed weren.

-                     Hayır, Onlar okumuyorlar, aksine yazıyorlar.

-                     isini weren qarTulad?

-                     Onlar Gürcüce mi yazıyorlar?

-                     ara, isini weren qarTulad ki ara, aramed weren Turqulad.

-                     Hayır, Onlar Gürcüce değil aksine Türkçe yazıyorlar.

 

 

 

-                     es studentia Tu maswavlebeli?

-                     Bu öğrenci mi öğretmen mi?

-                     es studentia.

-                     Bu öğrencidir.

-                     is kiTxulobs Tu wers?

-                     O okuyor mu yazıyor mu?

-                     is wers.

-                     O yazıyor.

-                     is wers qarTulad Tu Turqulad?

-                     O Gürcüce mi Türkçe mi yazıyor?

-                     is wers Turkulad.

-                     O Türkçe yazıyor.

-                     is swavlobs qarTul enas Tu Turquls?

-                     O Gürcü Dili’ni mi Türkçe mi öğreniyor?

-                     is swavlobs qarTul enas / qarTuls/.

-                     O Gürcü Dili’ni öğreniyor/ Gürcüce’yi/

-                      

 

 

is laparakobs qarTulad da Turqulad.

O Gürcüce ve Türkçe konuşuyor.

isini laparakoben qarTulad da Turqulad.

Onlar Gürcüce ve Türkçe konuşuyorlar.

 

eseni arian studentebi.

Bunlar öğrencilerdir.

isini kiTxuloben, weren da laparakoben. isini laparakoben qarTulad da Turqulad.

Onlar okuyorlar, yazıyorlar ve konuşuyorlar. Onlar Gürcüce ve Türkçe konuşuyorlar.

 

 

 

modiT, gavicnoT erTmaneTi!             Gelin, tanıyalım birbirimizi!

(Burada 1 erkek öğretmen resmi olacak)

 

gamarjobaT!                               Merhabalar!

me mqvia ali.                         Benim adım Ali

Cemi gvaria ozdeni                  Benim soyadım Özden

me var maswavlebeli                 Ben öğretmenim

me var qarTuli enis maswavlebeli Ben Gürcü Dili Öğretmeniyim.

 

(Burada 1 erkek öğrenci resmi olacak)

    es ki osmania.                       Bu ise Osman’dır.

    misi gvaria guli.                   Onun soyadı Gül’dür

    is studentia.                       O öğrencidir

    is laparakobs Turqulad da cotas qarTulad.    O Türkçe konuşuyor ve az da Gürcüce.

 

 

 

Danışman..: NATIA DANGADZE

Turkolog uzmanı

DERSLERİMİZ  DEVAM  EDECEK